Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY KUP TEĎ!

Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY KUP TEĎ!

Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY
 KUP TEĎ!
 

Váš nákupní košík je prázdný

Let your interiors reflect your style
Surround yourself with beauty

Nevíte, jak začít?

Objevte naše akce

Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují způsoby ochrany osobních údajů uživatelů (tedy osob využívajících stránky eshopu, včetně objednavatelů definovaných níže), využívajících webové stránky obchodu dostupného na elektronické adrese www.yellowtipi.cz, dále uváděného jako „obchod“.

Nepřijetí těchto Zásad ochrany osobních údajů se rovná nemožnosti využívání stránek obchodu, včetně podávání objednávek.

Správcem osobních údajů uživatelů je „Franc- Textil” Sp. z o.o se sídlem v Żarowě, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000172975, disponující DIČ (NIP): 884-248-62-72, IČ (REGON): 891503337, majitel obchodu provádějící jeho prostřednictvím a za pravidel definovaných v Obchodních podmínkách prodej zboží bez paralelní přítomnosti stran, s využitím telekomunikační sítě, dále uváděný jako „prodávající”.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako GDPR). Především, prodávající – za zohlednění charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracovávání osobních údajů a rizika narušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a významem ohrožení – zavádí příslušná technická a organizační opatření, aby zpracovávání probíhalo v souladu s GDPR a aby to mohl prokázat.

 

Rozsah sběru údajů

Prodávající sbírá údaje uživatelů, především těch podávajících objednávky („objednavatel“) způsobem definovaným v Obchodních podmínkách.

Za účelem založení účtu v obchodě je uživatel povinen uvést údaje nezbytné k využití služby účtu, tedy jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a nastavit heslo k účtu. Uživatelem uvedená e-mailová adresa je zároveň přihlašovacím jménem do obchodu.

Za účelem podání objednávky je objednavatel povinen  uvést údaje zajišťující možnost její realizace a umožňující kontakt s objednavatelem, tedy jméno a příjmení, adresu elektronické pošty e-mail, doručovací adresu a telefonní číslo.

 

Cíl shromažďování údajů

Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány za účelem:

 1. a. uzavření a realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou – v případě, kdy uživatel využívá takovéto
 2.     služby,
 3. b. uzavření a realizace kupní smlouvy, včetně posouzení případných reklamací,
 4. c. v případě provedení nákupu zboží jsou osobní údaje také shromažďovány v účetní dokumentaci a tím
 5.     pádem budou zpracovávány za účelem vedení účetnictví prodávajícího,
 6. d. poskytnutí odpovědi na dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře,
 7. e. v případě, kdy uživatel projeví úmysl dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího jsou osobní
 8.     údaje uživatele zpracovávány také za účelem zasílání mu takovéhoto obsahu,
 9. f. posouzení oznámení týkajícího se osobních údajů.

Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, stejně jako kupní smlouvy. Následkem neuvedení osobních údajů pro tyto účely uživatelem je nemožnost poskytování služeb prodávajícím a nemožnost uzavření a plnění kupní smlouvy.

V rozsahu zasílaného marketingového obsahu na přání uživatele je uvedení osobních údajů dobrovolné, ale jejich neuvedení povede k nemožnosti zasílání tohoto obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou využity k činění automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování.

 

Právní základy zpracovávání osobních údajů

Právním základen zpracovávání osobních údajů uživatelů je:

 1. a. nezbytnost jejich zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou – v
 2.     případě, kdy uživatel využívá takovéto služby,
 3. b. nezbytnost jejich zpracovávání za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně posouzení případných
 4.     reklamací,
 5. c. v případě provedení nákupu zboží – nezbytnost splnit právní povinnosti ležící na
 6.     prodávajícím, spočívající ve vedení účetnictví. Tato povinnost vyplývá z všeobecně platných
 7.     právních předpisů, především zákona ze dne 29. srpna 1997 daňový řád, zákona ze dne 29. září
 8.     1994 o účetnictví a zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty,
 9. d. nezbytnost zpracovávání údajů k realizaci cílů vyplývajících z právně opodstatněných zájmů realizovaných
 10.     prodávajícím, spočívajících v obsluze korespondence a poskytování odpovědí na dotazy,
 11. e. v případě, kdy uživatel projeví úmysl dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího –
 12.     nezbytnost zpracovávání údajů k realizaci cílů vyplývajících z právně opodstatněných zájmů realizovaných
 13.     prodávajícím, tedy k realizaci marketingových aktivit týkajících se prodávajícího,
 14. f. plnění právní povinnosti spočívající v nutnosti posouzení oznámení tykajícího se ochrany osobních
 15.    údajů.

 

Období uchovávání osobních údajů

 1. a. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou – jsou
 2.     uchovávány po dobu využívání těchto služeb uživatelem, v souladu s Obchodními podmínkami. Po ukončení
 3.     využívání služeb budou osobní údaje uživatele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa uchovávány ještě do
 4.     vypršení období promlčení občanskoprávních nároků.
 5. b. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, včetně posouzení případných
 6.     reklamací, stejně jako za účelem vedení účetnictví prodávajícího – jsou uchovávány do vypršení období
 7.     vyplývajících z příslušných právních předpisů, tedy do vypršení období promlčení daňových závazků, což může být
 8.     v příslušných případech prodlouženo o období promlčení občanskoprávních nároků.
 9. c. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí odpovědi na dotaz odeslaný prostřednictvím kontaktního formuláře – jsou
 10.     uchovávány po dobu nezbytnou k posouzení dotazu.
 11. d. Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání marketingového obsahu – od okamžiku obdržení požadavku o ukončení
 12.     zasílání marketingového obsahu jsou údaje uchovávány jen za účelem obrany před případnými nároky
 13.     spojenými s tímto zasíláním po období uvedené právními předpisy týkajícími se promlčení nároků.
 14. e. Osobní údaje zpracovávané za účelem posouzení oznámení týkajícího se osobních údajů – jsou uchovávány do
 15.     vypršení termínu promlčení nároků týkajících se realizace práv osob vykonávaných na základě předpisů o ochraně
 16.     osobních údajů.

 

Práva uživatele

Uživatel má právo rozhodovat, v jakém rozsahu budou zpracovávány jeho osobní údaje. Především může uživatel kdykoliv stáhnout souhlas s tím, aby mu byl zasílán marketingový obsah týkající se prodávajícího. Stažení tohoto souhlasu nemá vliv na shodu se zákonem v případě odesílání tohoto obsahu, k němuž docházelo na základě souhlasu před jeho stažením. Souhlas lze stáhnout z úrovně uživatelského účtu v menu MŮJ ÚČET, sekci VAŠE ODBĚRY, stejně jako kliknutím na příslušný odkaz obsažený v zasílaných marketingových sděleních.

Uživateli kromě toho náleží právo na:

 1. a. požadování přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravení, odstranění nebo omezení jejich zpracovávání a také právo
 2.     na přenášení údajů,
 3. b. v případě, kdy jsou osobní údaje uživatele zpracovávány za účelem realizace právně opodstatněných zájmů
 4.     prodávajícího (včetně situace, kdy uživatel projeví úmysl dostávat marketingový obsah týkající se prodávajícího)
 5.     – právo vznést kdykoliv odpor vůči zpracovávání osobních údajů uživatele,
 6. c. stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů kdykoliv, pokud na jeho základě probíhá
 7.     zpracování osobních údajů uživatele; stažení souhlasu neovlivňuje shodu zpracovávání, které probíhalo
 8.     na základě tohoto souhlasu před jeho stažením, s právem,
 9. d. podání stížnosti k předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází ve Varšavě, na adrese ul.
 10.     Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Veškeré změny a jiné požadavky z oblasti svých osobních údajů může uživatel provádět odesláním příslušné žádosti na kontaktní údaje uvedené v bodě „Kontakt“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Mechanismus cookies

Obchod používá malé soubory, kterým se říká cookies. Jsou serverem ukládány na počítači osoby navštěvující stránky obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, z níž pocházejí, svou „dobu expirace“ a individuální, náhodně vybranou číslovku, která identifikuje tento soubor.

Mechanismus cookies je pro počítače naprosto bezpečný, především se touto cestou do počítačů uživatelů nemohou dostat viry. Ovšem uživatel může omezit nebo vypnout přístup souborů cookies do svého počítače. V případě využití této možnosti bude navigace na stránkách obchodu ze zásady možná, ale může to vést k omezení možností využívání jistých funkcí.

Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies během využívání stránek obchodu návštěvníky za účelem:

 1. a. identifikace uživatele jako přihlášeného v obchodě a informování ho o tom, že je přihlášen;
 2. b. zapamatování zboží přidaného do košíku za účelem podání objednávky;
 3. c. zapamatování údajů z vyplněných formulářů sloužících k objednání nebo přihlašovacích údajů do obchodu;
 4. d. přizpůsobení obsahu stránek obchodu individuálním preferencím a reálným potřebám příjemce služby (např.
 5.     týkajících se barev a velikostí fontu, rozvržení stránky);
 6. e. vedení anonymních statistik představujících způsob používání stránek obchodu.

 

Dostupné internetové prohlížeče zpravidla ve výchozím nastavení připouštějí uchovávání souborů „cookies” na koncovém zařízení uživatele.

Uživatel může kdykoliv provést změnu nastavení týkajícího se souborů „cookies“. Tato nastavení mohou být změněna především tak, aby zablokovala automatickou podporu souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby pokaždé informovala o jejich umístění na zařízení uživatele webových stránek. Detailní informace o možnostech a způsobech podpory soubory „cookies“ jsou dostupné v nastavení internetového prohlížeče. Neprovedení změny nastavení v oblasti „cookies” znamená, že budou umisťovány do koncového zařízení uživatele, a tím pádem bude moci správce uchovávat informace na koncovém zařízení uživatele a získávat přístup k těmto informacím.

 

IP adresa

Prodávající si vyhrazuje možnost shromažďování IP adres návštěvníků stránek obchodu, které mohou být nápomocné při diagnostikování technických problémů se serverem, tvorbě statistických analýz (např. určení z jakých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv). Kromě toho mohou být užitečné při spravování a zdokonalování obchodu.

 

Cookies jiných subjektů

Prodávající si vyhrazuje možnost využívání služeb třetích subjektů v oblasti zpracovávání statistik týkajících se využívání obchodu. Ujišťujeme, že v takovém případě nebudou takovýmto subjektům nebudou předány žádné údaje identifikující uživatele.

V reklamách umístěných na stránkách obchodu mohou být využity cookies třetích subjektů, mající za účel umožnit analýzu efektivity reklamní kampaně.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů neupravují pravidla využívání mechanismu cookies třetími subjekty.

 

Přístup třetích osob k údajům

K osobním údajům shromažďovaným prodávajícím mají přímý přístup jen oprávnění zaměstnanci nebo subdodavatelé prodávajícího a subjekty poskytující služby prodávajícímu (tedy účetní služby, IT a technická podpora, stejně jako archivace a skartace dokumentů), které musí mít přístup k údajům pro plnění svých povinností.

V případě volby možnosti registrace/přihlášení prostřednictvím externí služby (Facebook) uživatel zpřístupňuje externí službě jen informaci o využívání obchodu prodávajícího.  

Přístup k osobním údajům objednavatelů mají také subjekty provádějící doručení objednaného zboží – v rozsahu nezbytném pro provedení tohoto doručení, a také subjekty, s jejichž pomocí objednavatel provádí platbu za zboží – v rozsahu, v němž jim objednavatel tyto údaje uvede.

Osobní údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným k jejich obdržení na základě právních předpisů, především příslušným orgánům činným v trestním stíhání.

V případě vyjádření dobrovolného souhlasu budou osobní údaje uživatelů v podobě e-mailové adresy zpracovávány skupinou Allegro sp. z o.o. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, který je samostatným správcem osobních údajů, za účelem prozkoumání názorů na míru spokojenosti s proběhlou transakcí.

 

Vyloučení zodpovědnosti

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nezahrnují jakékoliv informace týkající se služeb nebo zboží jiných subjektů, než je prodávající, které byly na stránkách obchodu umístěny komerčně, pohostinsky, dle pravidel vzájemnosti nebo nesloužící dosažení obchodního výsledku.

Prodávající nezodpovídá za jednání nebo opomenutí objednavatelů, v jejichž důsledku prodávající zpracovává jimi uvedené osobní údaje způsobem definovaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Kontakt

Jakékoliv doplňující otázky spojené se Zásadami ochrany osobních údajů, prosím, směřujte na adresu prodávajícího

 1. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.

V záležitostech spojených s ochranou osobních údajů lze prodávajícího kontaktovat pomocí:

 1. e-mailu - odesláním zprávy na adresu: [email protected]
 2. telefonicky - zavoláním na č.: + 420 (2) 96 18 30 83
 3. korespondenčně - odesláním korespondence na adresu: Franc‑Textil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Polsko.