Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY KUP TEĎ!

Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY KUP TEĎ!

Pufy a podložky -10% s kódem: BEHAPPY
 KUP TEĎ!
 

Váš nákupní košík je prázdný

Let your interiors reflect your style
Surround yourself with beauty

Nevíte, jak začít?

Objevte naše akce

Menu

Formulář pro vrácení zboží

SNADNÉ VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení zboží v 3 jednoduchých krocích

 • 1. Vyplňte formulář
 • 2. Zabalte zboží
 • 3. Odešlete zásilku

Pozor! Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy je zboží vyráběno přímo na zakázku pro kupujícího, bere kupující na vědomí, že v takovém případě vyrobené zboží nelze vrátit.

Základní údaje:
Zboží, které chcete vrátit:

přidat produkt

Vrácení peněz

Platba bude odeslána na účet, platební kartu, nebo jinou platební metodou použitou během nákupu. Pokud to není možné, vrátí prodejce prostředky na níže uvedený účet.

Data zákazníka:

Podrobnější informace o vrácení zboží a reklamaci

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy přináleží výhradně zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, a také se uplatňuje na smlouvy uzavřené ode dne 1. ledna 2021 fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu jí vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.
 2. Objednavateli, který je spotřebitel, přináleží právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez nesení nákladů prostřednictvím podání písemného prohlášení určeného prodávajícím ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží objednavateli.
 3. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 1výše stačí vyplnění a odeslání e-formuláře vrácení (https://www.yellowtipi.cz/vraceni_zbozi) nebo odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím vypršením na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle XII bodě 2 těchto Obchodních podmínek na e-mailovou adresu prodávajícího: [email protected].
 4. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 2 k těmto Obchodním podmínkám a je dostupný v elektronické verzi, stáhnout formulář odstoupení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zbaven všech závazků. To, co strany poskytly, podléhá vrácení v nezměněném stavu, leda by změna byla nezbytná v hranicích běžných zvyklostí.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit objednavateli - spotřebiteli veškeré jím provedené platby neprodleně, ovšem nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení odstoupení od smlouvy. K vrácení platby dojde na spotřebitelem ve formuláři o vrácení uvedený bankovní účet, leda by se obě strany dohodly na jiném způsobu vrácení, který se pro spotřebitele nepojí se žádnými náklady.
 7. Objednavatel - spotřebitel má povinnost vrátit zboží prodávajícímu okamžitě, nejpozději ovšem 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty uvedené v předchozí větě stačí odeslat zboží před jejím uplynutím.
 8. Prodávající může pozdržet vrácení platby uvedené v bodě 5 výše do okamžiku obdržení zboží zpět nebo dodání objednavatelem - spotřebitelem dokladu o jeho odeslání na adresu prodávajícího, v závislosti na tom, ke které události dojde dřív.
 9. Objednavatel hradí přímé náklady na vrácení zboží. Pokud si objednavatel - spotřebitel vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, není v souladu s těmito Obchodními podmínkami prodávající povinen vrátit objednavateli jím vynaložené další náklady na doručení zboží prodávajícímu.
 10. Oprávnění k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nevylučuje oprávnění objednavatele plynoucí ze záruky na fyzické vady zboží.
 11. Prodávající informuje, že právo na odstoupení od smlouvy v režimu zákona o právech spotřebitele se nevztahuje na smlouvy:
  1. o poskytování služeb, pokud podnikatel plně realizoval službu s jasným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
  2. v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb (tedy např. výrobky šité na míru, stříhané na metry);
  3. v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;
  4. v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;
  5. v které spotřebitel výrazně požádal, aby za ním podnikatel přijel kvůli provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž vykonání spotřebitel žádal nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli náleží ve vztahu k dalším službám nebo věcem;
 12. Objednavatel nese zodpovědnost za pokles hodnoty zboží, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění jeho charakteru, vlastností a fungování.